Ward

Land Conversion Score

Water Accessibility Score

Waste Disposal Status Score

Movement and Mobility Score

Composite Built Environment Vulnerability Score

1. Sarai Deen Dayal

0.657

0.716

0.529

0.574

0.619

2. Usman Para

0.714

0.687

0.510

0.832

0.685

3. Delhi Gate

0.716

0.563

0.692

0.547

0.629

4. Durga Puri

0.842

0.972

0.857

0.796

0.866

5. Sarai Bala

0.257

0.143

0.247

0.119

0.191

6. Jaiganj

0.457

0.326

0.314

0.433

0.382

7. Naurangabad

0.382

0.418

0.321

0.397

0.379

8. Nagla Mehtab

0.462

0.449

0.467

0.398

0.444

9. Kishore Nagar

0.328

0.446

0.418

0.379

0.392

10. Shah Jamal

0.379

0.386

0.479

0.392

0.409

11. Krishna Puri

0.486

0.374

0.392

0.457

0.427

12. Sarai Lavaria

0.448

0.462

0.337

0.429

0.419

13. Durga Puri

0.397

0.312

0.469

0.387

0.391

14. Jameerabad

0.383

0.442

0.493

0.468

0.446

15. Gandhi Nagar

0.136

0.291

0.239

0.217

0.220

16. Nagla Mehtab

0.664

0.653

0.583

0.618

0.629

17. Gambhirpura

0.362

0.418

0.400

0.462

0.410

18. Nagla Kalar

0.412

0.371

0.329

0.337

0.362

19. Sarai Kaba

0.326

0.469

0.338

0.452

0.396

20. Kanwariganj

0.594

0.657

0.642

0.716

0.652

21. Nai Basti

0.484

0.546

0.394

0.439

0.465

22. Begum Bagh

0.326

0.261

0.229

0.283

0.274

23. Bhujpura

0.930

0.817

0.979

0.802

0.882

24. Nunair Gate

0.953

0.971

0.827

0.992

0.935

25. Kala Mahal

0.729

0.697

0.514

0.618

0.639

26. Sancheri Peth

0.813

0.979

0.908

0.883

0.895

27. Barahdwari

0.510

0.594

0.628

0.736

0.617

28. Chawni

0.371

0.462

0.329

0.338

0.375

29. Nagla Pala

0.864

0.929

0.882

0.796

0.867

30. Jamalpur

0.429

0.382

0.479

0.427

0.429

31. Firdas Nagar

0.232

0.186

0.159

0.114

0.172

32. Ghanshyampuri

0.349

0.362

0.419

0.414

0.386

33. Jwalapuri

0.326

0.379

0.338

0.482

0.381

34. Niranjanpuri

0.457

0.424

0.326

0.414

0.405

35. Sarai Pakki

0.372

0.414

0.338

0.486

0.402

36. Hamdard Nagar

0.174

0.268

0.196

0.248

0.221

37. Shivpuri

0.338

0.496

0.413

0.457

0.426

38. ADA Colony

0.082

0.048

0.002

0.093

0.056

39. Sarai Nawab

0.714

0.657

0.714

0.568

0.663

40. Begpur

0.238

0.197

0.284

0.229

0.237

41. Badam Nagar

0.326

0.458

0.324

0.338

0.361

42. Sudamapuri

0.228

0.183

0.197

0.273

0.220

43. Zohra Bagh

0.194

0.162

0.286

0.172

0.203

44. Lekhraj Nagar

0.096

0.013

0.064

0.029

0.050

45. Brahmanpuri

0.397

0.372

0.368

0.494

0.408

46. Ashok Nagar

0.148

0.197

0.224

0.218

0.196

47. Jiwangarh

0.314

0.491

0.426

0.328

0.389

48. Dori Nagar

0.429

0.437

0.338

0.378

0.396

49. Dodhpur

0.379

0.382

0.416

0.448

0.406

50. Rasalganj

0.517

0.594

0.686

0.732

0.632

51. Janakpuri

0.262

0.197

0.118

0.216

0.198

52. Badar Bagh

0.116

0.194

0.247

0.188

0.186

53. Bhamola

0.262

0.184

0.116

0.235

0.199

54. Banyapara

0.749

0.698

0.536

0.624

0.651

55. Khaidora

0.846

1.000

0.994

0.832

0.918

56. Tantan Para

0.668

0.592

0.610

0.728

0.649

57. University Area

0.037

0.068

0.058

0.003

0.041

58. Manik Chowk

0.619

0.738

0.726

0.683

0.691

59. Saral Berambeg

0.349

0.424

0.493

0.372

0.409

60. Avas Vikas

0.238

0.261

0.187

0.217

0.225

Aligarh City Score

0.369

0.387

0.396

0.400

0.441