Wards

Neighborhood Structure Score

Water Quality Status Score

Air Quality

Status Score

Population

Concentration Score

Composite Natural Environment Vulnerability Score

1. Sarai Deen Dayal

0.510

0.686

0.696

0.552

0.611

2. Usman Para

0.642

0.618

0.788

0.729

0.694

3. Delhi Gate

0.528

0.614

0.714

0.632

0.622

4. Durga Puri

0.796

0.842

0.934

0.972

0.886

5. Sarai Bala

0.433

0.383

0.462

0.377

0.413

6. Jaiganj

0.559

0.572

0.635

0.591

0.589

7. Naurangabad

0.439

0.398

0.364

0.386

0.396

8. Nagla Mehtab

0.469

0.412

0.328

0.449

0.414

9. Kishore Nagar

0.334

0.386

0.341

0.471

0.383

10. Shah Jamal

0.684

0.698

0.562

0.742

0.671

11. Krishna Puri

0.328

0.492

0.384

0.416

0.405

12. Sarai Lavaria

0.446

0.372

0.468

0.424

0.427

13. Durga Puri

0.210

0.186

0.196

0.252

0.211

14. Jameerabad

0.386

0.374

0.468

0.442

0.417

15. Gandhi Nagar

0.242

0.218

0.188

0.229

0.219

16. Nagla Mehtab

0.729

0.583

0.562

0.694

0.642

17. Gambhirpura

0.486

0.398

0.326

0.379

0.397

18. Nagla Kalar

0.529

0.682

0.574

0.716

0.625

19. Sarai Kaba

0.397

0.321

0.382

0.479

0.394

20. Kanwariganj

0.669

0.712

0.741

0.682

0.701

21. Nai Basti

0.529

0.563

0.714

0.692

0.624

22. Begum Bagh

0.448

0.427

0.493

0.374

0.435

23. Bhujpura

0.792

0.813

0.994

0.832

0.857

24. Nunair Gate

0.543

0.514

0.714

0.657

0.607

25. Kala Mahal

0.386

0.449

0.417

0.463

0.428

26. Sancheri Peth

0.882

0.839

0.768

0.907

0.849

27. Barahdwari

0.562

0.686

0.559

0.514

0.580

28. Chawni

0.637

0.604

0.718

0.504

0.615

29. Nagla Pala

0.782

0.913

0.864

0.929

0.872

30. Jamalpur

0.013

0.002

0.078

0.009

0.025

31. Firdas Nagar

0.126

0.236

0.186

0.174

0.180

32. Ghanshyampuri

0.338

0.427

0.419

0.382

0.391

33. Jwalapuri

0.448

0.418

0.326

0.462

0.413

34. Niranjanpuri

0.358

0.329

0.362

0.494

0.385

35. Sarai Pakki

0.483

0.462

0.418

0.394

0.439

36. Hamdard Nagar

0.118

0.239

0.286

0.217

0.215

37. Shivpuri

0.196

0.284

0.239

0.272

0.247

38. ADA Colony

0.037

0.018

0.079

0.093

0.067

39. Sarai Nawab

0.529

0.563

0.714

0.692

0.624

40. Begpur

0.197

0.214

0.296

0.264

0.242

41. Badam Nagar

0.857

0.943

0.971

1.000

0.942

42. Sudamapuri

0.007

0.029

0.093

0.058

0.046

43. Zohra Bagh

0.343

0.486

0.429

0.457

0.428

44. Lekhraj Nagar

0.002

0.009

0.019

0.030

0.015

45. Brahmanpuri

0.057

0.014

0.094

0.097

0.065

46. Ashok Nagar

0.261

0.153

0.286

0.235

0.233

47. Jiwangarh

0.520

0.657

0.514

0.686

0.594

48. Dori Nagar

0.457

0.486

0.343

0.429

0.428

49. Dodhpur

0.486

0.400

0.362

0.473

0.430

50. Rasalganj

0.629

0.746

0.687

0.617

0.669

51. Janakpuri

0.394

0.428

0.317

0.319

0.364

52. Badar Bagh

0.429

0.343

0.371

0.486

0.407

53. Bhamola

0.457

0.429

0.371

0.360

1.347

54. Banyapara

0.597

0.684

0.716

0.748

0.636

55. Khaidora

0.886

0.971

0.857

0.800

0.875

56. Tantan Para

0.943

0.914

0.995

0.876

0.932

57. University Area

0.002

0.083

0.096

0.048

0.057

58. Manik Chowk

0.183

0.196

0.217

0.118

0.178

59. Saral Berambeg

0.318

0.496

0.420

0.464

0.424

60. Avas Vikas

0.183

0.196

0.217

0.118

0.178

Aligarh City Score

0.460

0.416

0.412

0.398

0.466