Number (No.) used for Figures or Tables

1

2

3

4

5

6

7

8

Ward

Chiyoda

Chuo

Minato

Shinjuku

Bunkyo

Taito

Sumida

Shinagawa

Number (No.) used for Figures or Tables

9

10

11

12

13

14

15

16

Ward

Meguro

Ota

Setagaya

Shibuya

Nakano

Suginami

Toshima

Kita

Number (No.) used for Figures or Tables

17

18

19

20

21

22

23

24

Ward

Arakawa

Itabashi

Nerima

Adachi

Katsushika

Edogawa

Koto*

TOYOSU,

SHINONOME,

ARIAKE