Techniques

Examples

Chandra Sen’s technique

Harmonic average technique

Modified harmonic average technique

Advanced transformation technique

6a

z max = 3.99

z max = 4.93

z max = 7.05

z max = 8.375

6b

z max = 5.15

z max = 5.28

z max = 6

z max = 6.872

6c

z max = 3.39

z max = 3.66

z max = 5.21

z max = 5.82

6d

z max = 4

z max = 4.67

z max = 5.83

z max = 7