Lnremitt−1

Lnoempt−1

Lnexratet−1

Lngoilt−1

DIRt−1

C

1.0000

−0.114

−1.994

−0.604

0.036

3.161

(0.015)

(0.023)

(0.010)

(0.003)

{−7.731}

{−85.171}

{−58.892}

{13.263}

[1.697*]

[2.042**]

[2.042**]

[2.042**]