District

Infrastructure environment

Real estate investment environment

Score

Ranking

Score

Ranking

Liwan

−1.0338

11

−0.3059

9

Yuexiu

−0.5595

9

−0.3834

10

Haizhu

−0.3104

8

−0.1608

8

Tianhe

−0.0175

6

0.1724

4

Baiyun

1.3958

1

−0.1402

6

Huangpu

0.2638

4

1.1916

1

Panyu

0.9286

2

0.5736

2

Huadu

0.1513

5

−0.1575

7

Nansha

−0.3064

7

0.3947

3