District

Economic environment

Real estate market environment

Population factor environment

Score

Ranking

Score

Ranking

Score

Ranking

Liwan

−0.4110

8

−0.2707

6

1.0305

2

Yuexiu

0.4742

3

−1.2264

11

1.6434

1

Haizhu

0.0813

5

−0.4652

8

0.9445

3

Tianhe

1.5012

1

−0.3926

7

0.9306

4

Baiyun

−0.0058

6

−0.5332

9

0.1273

5

Huangpu

0.7706

2

0.9318

2

−0.3161

6

Panyu

0.2307

4

1.1256

1

−0.3473

7

Huadu

−0.6554

10

0.3329

5

−0.7781

8

Nansha

−0.1765

7

0.4630

4

−0.8702

9

Conghua

−1.1582

11

−0.6329

10

−1.3871

11

Zengcheng

−0.6510

9

0.6677

3

−0.9775

10