Top 10 cities in the nation’s supper trading volume

Consumption ranking

Cities

Proportion of the whole day’s transaction volume (%)

1

Shanghai

12.2%

2

Hangzhou

11.1%

3

Shenzhen

15.5%

4

Beijing

9.8%

5

Wenzhou

15.6%

6

Guangzhou

12.2%

7

Wuhan

9.6%

8

Xiamen

15.5%

9

Fuzhou

14.0%

10

Nanjing

11.2%