Metabolite

Metabolic pathway

Fold-change

P

VIP

2-Methylbenzoic acid

Metabolic pathways (ko01100)

1.373

0.020

2.156

Myo-Inositol

Ascorbate and aldarate metabolism (ko00053);

Galactose metabolism (ko00052);

Inositol phosphate metabolism (ko00562)

1.429

0.012

2.315

Thiamine

Thiamine metabolism (ko00730)

0.485

0.026

2.123