Strains

MPPS(N)

SPPS(N)

SPH(cm)

Apple

1337 ± 51

8.6 ± 0.1

27 ± 1

Fenjiao

1433 ± 50

8.7 ± 0.1

33 ± 1

Baxijiao

1568 ± 78

8.9 ± 0.1

30 ± 1

Musa acuminate

1056 ± 32

8.2 ± 0.1

26 ± 1

Musa balbisiana

1123 ± 20

8.3 ± 0.1

27 ± 2

King

1250 ± 27

8.5 ± 0.1

28 ± 1

Hongxiangjiao

1891 ± 98

9.2 ± 0.2

34 ± 2

Yunnandajiao

2165 ± 101

9.7 ± 0.2

35 ± 3