2000

2010

2016

Guangzhou

83.79

83.78

86.06

Shenzhen

92.46

100

100

Zhuhai

85.48

87.65

88.80

Foshan

75.06

94.09

94.95

Huizhou

51.66

61.84

69.05

Dongguan

60.04

88.46

88.68

Zhongshan

60.67

87.82

88.20

Jiangmen

47.08

62.30

65.06

Zhaoqing

32.52

42.39

46.08

Hong Kong

100

100

100

Macao

100

100

100