Analyte

AACs

Samples Available

Number of Detections

Minimum Detected Concentration

Maximum Detected

Concentration

Frequency Exceeding AAC

Volatile Organic Compounds (µg/m3)

Benzene

897

269

6

2.7

4.9

0/269

Toluene

5000

269

68

2.6

10

0/269

Ethylbenzene

1000

269

3

3.6

4.3

0/269

m,p-Xylene

100

269

10

3.7

8.8

0/269

o-Xylene

100

269

1

6.4

6.4

0/269

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (µg/m3)

Acenaphthene

150

266

216

0.0030

0.93

0/266

Acenaphthylene

150

266

105

0.0029

0.098

0/266

Anthracene

150

266

94

0.0032

0.13

0/266

Fluoranthene

150

266

131

0.0029

0.074

0/266

Fluorene

150

266

219

0.0025

0.55

0/266

Naphthalene

9000

266

265

0.0028

5.8

0/266

Phenanthrene

150

266

249

0.0030

0.83

0/266

Pyrene

150

266

111

0.0030

0.093

0/266

Benz[a]anthracene

64

266

0

-

-

0/266

Benzo[a]pyrene

6

266

0

-

-

0/266

Benzo[b]fluoranthene

64

266

0

-

-

0/266

Benzo[g,h,i]perylene

-

266

0

-

-

-

Benzo[k]fluoranthene

64

266

0

-

-

0/266

Chrysene

636

266

0

-

-

0/266

Dibenz[a,h]anthracene

6

266

0

-

-

0/266

Indeno[1,2,3-cd]pyrene

64

266

0

-

-

0/266