Adsorbents

Isotherm models

References

α-Al2O3

Langmuir, FFG

[19]

Apatite

Freundlich

[20]

Activated carbon

Langmuir

[7]

Activated carbon

Toth and Radke-Prausnitz

[4]

Activated carbon fibers

Langmuir

[8]

Activated carbon cloth

Prausnitz-Radke

[21]

Bagasse fly ash

Langmuir

[2]

Bamboo charcoal

Freundlich

[16]

Carbon nanotube

Freundlich

[22]

Ion-exchange resin

Langmuir, Freundlich

[23]

Iron powder

Langmuir, FFG

[19]

Kaolinite

Freundlich

[24]

Mesoporous silica

Langmuir

[17]

Montmorillonite

Freundlich

[24]

Poly 4-vinyl aniline-co-DVB

Freundlich

[25]

Polymeric adsorbents

Langmuir, Freundlich

[3]

Post-crosslinked fiber

Freundlich

[18]

Rice husk ash

Redlich-Peterson

[4]

Spent oil shale

Langmuir

[26]

Zeolite

Langmuir-Freundlich

[27]

Shale

Freundlich

This study