Food Category

Meet all criteria

Exceed 1 criterion

Exceed 2 criterion

Exceed 3 criterion

Exceed 4 or more criteria

Sweetened juices (n = 27)

0 (0%)

12 (44%)

4 (15%)

11 (41%)

0 (0%)

Seasonings (n = 5)

0 (0%)

0 (0%)

2 (40%)

3 (60%)

0 (0%)

Baked products (n = 14)

0 (0%)

8 (57%)

5 (36%)

1 (7%)

0 (0%)

Cheeses (n = 7)

0 (0%)

0 (0%)

1 (14%)

5 (71%)

1 (14%)

Sweetened and flavored yogurts (n = 23)

2 (9%)

7 (30%)

11 (48%)

3 (13%)

0 (0%)

Cereal bars (n = 21)

0 (0%)

8 (38%)

8 (38%)

2 (10%)

3 (14%)

Prepared meat (n = 5)

1 (20%)

0 (0%)

0 (0%)

2 (40%)

2 (40%)

Sweetened breakfast cereals (n = 25)

0 (0%)

7 (28%)

17 (68%)

1 (4%)

0 (0%)

Cookies (n = 17)

3 (18%)

1 (6%)

5 (29%)

7 (41%)

1 (6%)

Total sample (n = 144)

6 (4%)

43 (30%)

53 (37%)

35 (24%)

7 (5%)