Food Category

Total Fats

Saturated fat

Sodium

Sugar

Sweeteners

Sweetened juices (n = 27)

8 (30%)

1 (4%)

13 (48%)

25 (93%)

6 (22%)

Seasonings (n = 5)

4 (80%)

4 (80%)

4 (80%)

1 (20%)

0 (0%)

Baked products (n = 14)

1 (7%)

2 (14%)

14 (100%)

4 (29%)

0 (0%)

Cheeses (n = 7)

7 (100%)

5 (71%)

6 (86%)

3 (43%)

0 (0%)

Sweetened and flavored yogurts (n = 23)

3 (13)

10 (43%)

4 (17%)

15 (65%)

6 (26%)

Cereal bars (n = 21)

9 (43%)

8 (38%)

3 (14%)

18 (86%)

2 (9%)

Prepared meat (n = 5)

4 (80%)

4 (80%)

4 (80%)

2 (40%)

0 (0%)

Sweetened breakfast cereals (n = 25)

0 (0%)

1 (4%)

18 (72%)

25 (100%)

0 (0%)

Cookies (n = 17)

10 (59%)

10 (59%)

4 (24%)

11 (65%)

1 (6%)

Total sample (n = 144)

46 (32%)

36 (25%)

70 (49%)

104 (72%)

15 (10%)