Treatment

PTY

TTN

MTN

NTN

(Tons per ha)

(No. per ha)

(No. per ha)

(No. per ha)

Glyphosate

16.2

a

153809.5

a

54761.90

a

99047.60

a

Ammonia

9.5

b

86666.65

b

39047.61

a

47619.04

b

Control

10.0

b

94761.89

b

38571.42

a

56190.47

b