Station

Μ-Κ

Test Z

Sen-T

Sen’s

slope (mm/year)

Spearman

p value

Nov. Dojran

0.59

0.769

1.306

0.450

Ano Theodoraki

−0.63

−0.628

−1.351

0.536

Metaxochori

−1.21

−1.070

−3.344

0.290

Kilkis

−1.99*

−2.012*

−3.647*

0.043*

Melanthio

0.27

0.362

0.572

0.724

Anthofito

−0.83

−1.002

−2.316

0.322

Megali Sterna

−0.37

−0.396

−0.993

0.697

Evzonoi

−0.07

0.006

−0.431

0.995

Polikastro

−0.76

−0.799

−3.139

0.430

Evropos

−1.24

−1.332

−2.534

0.186

Goumenissa

0.45

0.387

1.477

0.703

Skra

0.31

0.519

1.370

0.609