Age groups

Relative frequency of dental treatment need [%]

Dental diseases (n = 3260)

Oral mucosal diseases (n = 3019)

Dentures defects (n = 2670)

Missing dentures (n = 3754)

≤64

40.9

40.6

13.6

51.5

65 - 69

40.7

37.0

21.0

42.0

70 - 74

36.4

33.0

27.2

47.2

75 - 79

37.4

31.6

26.6

40.4

80 - 84

30.8

28.6

28.1

33.4

85 - 89

26.0

26.0

27.2

30.0

≥90

23.0

20.3

27.7

27.9

Total

29.7

27.6

26.1

34.5