Items

Nooit

Zelden

Soms

Vaak

Zeer vaak

1

Ik zorg graag voor oudere patiënten

2

Oudere patiënten passen zich gemakkelijk aan aan de patiëntenrol

3

Oudere patiënten hebben vergelijkbare behoeften in het ziekenhuis

4

Oudere patiënten zijn verward

5

Oudere patiënten doen alsof ze je niet horen

6

Oudere patiënten zijn een last om voor te zorgen

7

Oudere patiënten zijn eerder depressief dan jongere patiënten

8

Oudere patiënten moeten speciale diëten volgen

9

Oudere patiënten kennen de werking en bijwerkingen van hun medicijnen niet

10

Oudere patiënten hebben minder pijnstilling nodig dan jongere patiënten

11

Oudere patiënten raken minder snel verslaafd aan pijnstillers dan jongere patiënten

12

Oudere patiënten raken gemakkelijk verslaafd aan slaapmiddelen

13

Patiënten die incontinent zijn, zijn lastig.

14

Urine-incontinentie hoort bij het verouderingsproces

15

Oudere patiënten maken zich meer zorgen om hun darmwerking dan jongere patiënten

16

Oudere patiënten schamen zich wanneer hun lichaam ontbloot is

17

Jongere patiënten schamen zich wanneer hun lichaam ontbloot is

18

Familieleden/mantelzorgers zouden betrokken moeten zijn bij de zorg van oudere patiënten

19

Oudere patiënten die niet verward zijn, zijn in staat beslissingen te nemen over hun zorg.

20

Bij alle oudere patiënten zouden familieleden /mantelzorgers betrokken moeten zijn bij het besluitvormingsproces

21

Revalidatie van oudere patiënten is onderdeel van de rol van artsen/ verpleegkundigen

22

Oudere patiënten zouden moeten meebeslissen of ze essentiële behandelingen gericht op levensbehoud willen ondergaan

23

Te veel oudere patiënten krijgen essentiële behandelingen gericht op levensonderhoud

24

Oudere patiënten hebben meer problemen bij ontslag dan jongere patiënten

25

Bij hun ontslag is het waarschijnlijker dat oudere patiënten meer afhankelijk zijn dan jongere patiënten

26

Oudere patiënten hebben plaatsing in langdurige zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis

27

Oudere patiënten hebben een langere opnameduur en bezetten bedden die voor ziekere patiënten gebruikt zouden kunnen worden

28

Er liggen teveel oudere patiënten in de ziekenhuizen

29

Het zou een goed idee zijn om in alle ziekenhuizen een geriatrische afdeling te hebben

30

Oudere patiënten zijn geneigd om minder angstig te zijn bij een opname dan jongere patiënten

31

Oudere patiënten gebruiken bij opname in het ziekenhuis meestal meer medicijnen dan jongere patiënten

32

Oudere patiënten raken in de war in een nieuwe omgeving

33

Oudere patiënten voelen zich geïsoleerd in het ziekenhuis

34

In het ziekenhuis zullen oudere patiënten vaker omgaan met andere oudere patiënten

35

In het ziekenhuis zijn eten en drinken de meest voorkomende activiteiten voor oudere patiënten

36

Oudere patiënten hebben gezonde eetgewoontes