Number on the map

(Figure 1)

River/Lake―Site

Changes in ice cover duration*, days

Changes in maximum ice thickness, cm

1

2

3

4

Western Siberia

1

Ursul―Ongudai

−23 − 29

−57 − 70

2

Alei―Lokot

−13 − 16

−8 − 10

3

Biya―Biysk р.

−18 − 22

−3 − 4

4

Ob’―Kamen-na-Obi

−7 − 8

−21 − 25

5

Tom―Tomsk

−14 − 17

−28 − 35

6

Ket’―Maksimkin Yar

−6 − 8

−7 − 9

7

Ob’―Sytomino

−3 − 4

−28 − 35

8

Ob’―Belogorye

+ 6 + 7

−9 − 11

9

Ob’―Oktyabrskoye

−14 − 17

−14 − 17

10

Ob’―Salekhard

−9 − 11

−19 − 23

11

Kargat―Gavrilovskoye

−17 − 21

−3 − 4

12

Om’―Kalachinsk

−20 − 25

−27 − 33

13

Iset―Isetskoye

−19 − 24

−20 − 24

14

Chany―Kvashino

−36 − 44

−11 − 13

Eastern Siberia

15

Yenisei―Kyzyl

−12 − 15

−38 − 46

16

Yenisei―Selivanikha

−15 − 18

−7 − 8

17

Khaita―Khaita

−6 − 7

−28 − 34

18

Iya―Tulun

−12 − 15

−13 − 16

19

Yenisei―Vorogovo

−15 − 19

+9+12

20

Nizhniaya Tunguska―Podvoloshino

−10 − 12

−8 − 10

21

Podkamennaya Tunguska―Baikit

−19 − 24

−13 − 16

22

Nizhniaya Tunguska―Yerbogachen

−9 − 12

−24 − 29

23

Yenisei―Vereshchagino

−12 − 14

−24 − 30

24

Nizhniaya Tunguska―Bolshoi Porog

−13 − 16

−6 − 7

25

Yenisei―Dudinka

−9 − 11

−11 − 14

26

Khara-Murin―Murino

−14−17

−13 − 16

27

Tchikoi―Gremyachka

−8 − 10

−9 − 11

28

Ingoda―Ulyoty

−12 − 15

+14 + 17

29

Barguzin―Mogoito

−17 − 21

+23 + 29

30

Timpton―Ust’-Baralas

−21 − 25

−6 − 8

31

Lena―Macha

−15 − 19

−30 − 36