Number on a map

(Figure 1)

River/Lake―Site

Value read off the trend line (1980)

Value read off the trend line (2014)

Change, cm

ϕ (cm∙decade−1)

Western Siberia

1

Ursul―Ongudai

100.07

69.47

−30.60

−8.74

5

Tom’―Tomsk

88.32

64.76

−23.56

−6.73

7

Ob’―Sytomino

82.89

66.31

−16.57

−4.73

10

Ob’―Salekhard

106.22

94.47

−11.75

−3.36

11

Kargat―Gavrilovskoye

57.51

78.14

20.63

5.89

Eastern Siberia

19

Yenisei―Vorogovo

76.20

96.71

20.51

5.86

22

Nizhniaya Tunguska―Yerbogachen

83.65

66.24

−17.41

−4.97

28

Ingoda―Ulyoty

120.56

140.36

19.80

5.66

31

Lena―Macha

100.27

82.41

−17.86

−5.10

32

Biriuk―Biriuk

117.58

91.97

−25.61

−7.32

37

Lena―Sangar

178.42

144.38

−34.05

−9.73

The Far East

43

Taui―Talon

121.37

73.78

−47.59

−13.60

44

Kamchatka―Kliuchi

108.10

87.38

−20,72

−5.92

46

Yana―Verkhoyansk

155.85

121.18

−34.68

−9.91

47

Indigirka―Iurty

190.26

226.48

36.22

10.35

The Amur River region

52

Urmi―Verkh. Urmi

93.98

120.42

26.44

7.55

53

Amur―Komsomolsk-na -Amure

117.96

95.19

−22.77

−6.51

54

Uda―Udskoye

114.29

96.57

−17.71

−5.06

56

Uglegorka―Krasnopolye

85.77

57.26

−28.50

−8.14