Samples

Interlayer Spacing Values (Å)

1 h Mixing

3 h Mixing

Na Bentonite-Butyl glycol

12.57

13.93

Na Bentonite-ethyl alcohol

12.67

13.16

Na Bentonite-Isobutanol

12.62

13.05

Na Bentonite-Isopropyl alcohol

12.78

13.22

Na Bentonite-Butyl diglycol

15.40

13.68

Na Bentonite-Dowanol

13.44

13.56

Na Bentonite-Ethyl diglycol

12.46

14.73