Collocate

Collocate frequency

الأرض (al-arḍ) (the earth)

4

زربية (zarbiyya) (carpet)

3

الطائر (aṭ-ṭāir) (bird)

2

البصل (al-baṣal) (onions)

2

الحشيش (al-ḥašīš) (grass)

2

اليابس (al-yābis) (the dry)

2

واحة (wāḥa) (oasis)

2

حقول (ḥuqūl) (fields)

2

تونس (Tunisia)

2

الأشجار (al-ašjār) (the trees)

2