Collocate

Collocate frequency

طيور (ṭoyūr)/طير (ṭayr) (birds)

10

الشجر / الأشجار (aš-šajar/al-ašjār) (the trees)

7

روضة (rawḍa) (garden)

7

الغبراء (al-ġabrāʾ)/ الأرض (al-arḍ) (the earth)

6

الجلدة (al-jilda) (the skin)

5

الليل (al-layl) (the night)

5

البقل (al-baql) (the herbs)

4

الورق (al-waraq) (the leaves)

4

يابس (yābis) (dry)

4

أسود (aswad) (black)

4