Quartz

Albite

Calcite

Muscovite

Orthoclase

V-Clay

+

+

+

Vashtemi T 2

+

+

Vashtemi T 11

+

+

P-Clay

+

+

+

Podgori T 1110

+

+

Podgori T 700

+

+

Podgori H 1230

+

+

Podgori H 1343

+

+

Dunavec H 896

+

+

+

Dunavec H 507

+

+

Dunavec H 865

+

+

Dunavec T 48

+

+

+

+

Maliq V H 1246

+

+

Maliq V T 735

+

+

+

+

Maliq Eneol H 1242

+

+

+

Maliq Eneol T 450

+

+

+