Coral Condition

Good (≥50%)

Moderate (25% - 50%)

Poor (<25%)

Sampling Site

Ekor Tebu (T1)

Ekor Tebu (T4)

Chagar Hutang (T7)

Batu Bara (T2)

Chagar Hutang (T5)

Terumbu Kili (T8)

Karah Island (T3)

Mak Simpan (T6)

Terumbu Kili (T9)