Adsorbents

Adsorption of Cd(II)

Adsorption Kinetic Models

Pseudo First-Order Kinetics

Pseudo Second-Order Kinetics

Intra-Particle Diffusion Kinetics

qe

(mg/g)

K1

(mg∙g−1∙min−1)

qe

(mg/g)

K2

(g∙mg−1∙min−1)

C

(mg/g)

Kp

(mg∙g−1∙min−0.5)

Si-o-NO2

17.179

7.149*10−3

58.479

0.0186

51.126

0.945

Si-m-NO2

17.952

-

52.083

-

52.046

0.0013

Si-p-NO2

14.184

-

55.866

-

55.838

0.0091