Sam. no.

Major

Minor

Trace

Basalt-1

ANORTHITE

CALCITE, MAGNETITE, CLINOCHLORE, HALITE

QUARTZ, AUGITE, MONTMORILLONITE, OFFRETITE

Basalt-2

ANORTHITE, AUGITE

MAGNETITE, CALCITE, CLINOCHLORE

HALITE, QUARTZ, BIOTITE, PARGASITE, MONTMORILLONITE

Basalt-3

ANORTHITE

AUGITE, CALCITE

HALITE, MAGNETITE, QUARTZ, ZIRCON, NONTRONITE

Basalt-4

ANORTHITE

AUGITE, CALCITE

HEMATITE, QUARTZ, ZIRCON, BIOTITE, CLINOCHLORE,

Basalt-5

ANORTHITE

DIOPSIDE, MAGNETITE

QUARTZ, HYDROGROSSULAR, ZAKHAROVITE, CLINOCHLORE

Basalt-6

ANORTHITE

DIOPSIDE, MAGNETITE, CALCITE

QUARTZ, BIOTITE, MONTMORILLONITE, HYDROGROSSULAR

Basalt-7

ALBITE, ANORTHITE

AUGITE, MAGNETITE, CALCITE

BIOTITE, CLINOCHLORE, NONTRONITE

Granite-8

QUARTZ, ALBITE

MICROCLINE

MAGNETITE, BIOTITE, CLINOCHLORE, MONTMORILLONITE

Granite-9

ALBITE, QUARTZ, MICROCLINE,

CLINOCHLORE

CALCITE, MAGNETITE, GOETHITE, HEMATITE, ZIRCON

Granite-10

QUARTZ, ALBITE

MICROCLINE

ZIRCO, CALCITE, MAGNETITE, BIOTITE, CORDIERITE

Granite-11

QUARTZ, ALBITE

MICROCLINE, PARGASITE

CALCITE, AUGITE, MAGNETITE, ZIRCON, CLINOCHLORE, RUIZITE

Gold-12

QUARTZ

CLINOCHLORE

CALCITE, MAGNESIOHORNBLENDE

Gold-13

QUARTZ

CLINOCHLORE

CALCITE, MICROCLINE, MUSCOVITE, ZIRCON

Gold-14

QUARTZ

CALCITE, BIOTITE

ALBITE, RUZITE, ANTIGORITE, CHIAVENITE

Andesite-15

QUARTZ, ALBITE, CLINOCHLORE

BIOTITE, CALCITE

MICROCLINE, ZIRCON, AUGITE, MAGNETITE, MONTMORILLONITE, KARPINSKITE

Marble-16

DOLOMITE

CALCITE

ALBITE, QUARTZ, NONTRONITE, RIEBECKITE