city

Zhengzhou

Luoyang

Nanyang

Shangqiu

Anyang

Xinyang

proportion (%)

32.69

6.66

4.24

3.15

7.63

1.69

city

Pingdinshan

Zhoukou

Xinxiang

Kaifeng

Jiaozuo

Luohe

proportion (%)

1.94

2.54

14.77

5.33

4.60

3.03

city

Zhumadian

Sanmengxia

Xuchang

Puyang

Hebi

proportion (%)

2.91

2.30

2.54

2.42

1.57