Name of station

NDVI before typhoon

NDVI after typhoon

Discrepancy

Minhang

0.24

0.35

0.11

Baoshan

0.12

0.24

0.12

Jiading

0.14

0.38

0.24

Chongming

0.15

0.53

0.38

Xujiahui

0.12

0.26

0.14

Nanhui

0.41

0.72

0.31

Pudong

0.18

0.34

0.16

Jinshan

0.36

0.82

0.46

Qingpu

0.27

0.67

0.40

Songjiang

0.35

0.54

0.19

Fengxian

0.38

0.84

0.46