The second section

Chaozhou

Meizhou

Yunfu

Shanwei

The third sector

Shenzhen

Foshan

Dongguan

The fourth section

Zhongshan

Zhanjiang

Zhaoqing

Heyuan

Jiangmen

Jieyang

Shantou

Yangjiang

Winter

The first section

Guangzhou

Shenzhen

Foshan

Dongguan

The second section

Jiangmen

Shantou

Zhongshan

Zhanjiang

Jieyang

Yangjiang

Zhaoqing

The third sector

Zhuhai

Maoming

Yunfu

Huizhou

Qingyuan

Shaoguan

The fourth section

Chaozhou

Meizhou

Shanwei

Heyuan