Season

The number of core cities

The number of edge cities

The density of core area

The density of edge areas

Spring

Guangzhou

Shenzhen

Zhuhai

Foshan

Shaoguan

Huizhou

Dongguan

Shantou

Heyuan

Meizhou

Shanwei

Zhongshan

Jiangmen

Zhanjiang

Maoming

Zhaoqing

Qingyuan

Chaozhou

Jieyang

Yunfu

Yangjiang

0.976

0.181

Summer

Guangzhou

Shenzhen

Zhuhai

Foshan

Shantou

Shaoguan

Huizhou

Shanwei

Dongguan

Zhongshan

Jiangmen

Maoming

Heyuan

Meizhou

Zhanjiang

Zhaoqing

Chaozhou

Jieyang

Yunfu

Yangjiang

0.846

0.036

Autumn

Guangzhou

Shenzhen

Zhuhai

Foshan

Shantou

Shaoguan

Huizhou

Dongguan

Zhongshan

Jiangmen

Zhanjaing

Heyuan

Meizhou

Shanwei

Maoming

Zhaoqing

Qingyuan

Chaozhou

Jieyang

Yunfu

Yangjiang

0.845

0.111

Winter

Guangzhou

Shenzhen

Zhuhai

Foshan

Shantou

Shaoguan

Huizhou

Dongguan

Zhongshan

Jiangmen

Heyuan

Meizhou

Shanwei

Zhanjiang

Maoming

Zhaoqing

Qingyuan

Chaozhou

Jieyang

Yunfu

Yangjiang

0.867

0.100