City

Spring

Summer

Autumn

Winter

Guangzhou

5.014

3.428

6.667

7.863

Shenzhen

3.868

3.428

5.300

5.565

Zhuhai

2.470

3.211

1.411

1.980

Foshan

5.014

2.383

4.342

6.030

Shantou

0.459

0.563

0.491

0.741

Shaoguan

4.215

2.383

4.210

5.384

Heyuan

0.000

0.033

0.000

0.000

Meizhou

0.096

0.033

0.187

0.053

Huizhou

5.014

3.428

5.000

4.264

Shanwei

0.508

1.741

0.187

0.436

Dongguan

3.868

2.659

3.151

5.565

Jiangmen

0.686

0.077

0.000

1.184

Zhanjiang

0.886

0.923

2.763

0.627

Maoming

0.547

0.288

1.066

0.363

Zhaoqing

0.685

0.705

0.633

0.743

Qingyuan

0.048

0.077

0.439

0.301

Chaozhou

0.621

2.842

0.737

0.412

Jieyang

0.153

0.138

0.240

0.105

Yunfu

0.334

0.081

0.491

0.384

Yangjiang

0.197

0.000

0.053

0.053