1111 Nanmadol

1513 Soudelor

0519 Longwang

1601 Nepartak

Duration

Extremum (mm)

Station

name

Extremum (mm)

Station

name

Extremum (mm)

Station

name

Extremum (mm)

Station

name

1 h

99.9

Putian

Linqiao

103

Zherong

Liushui

168.1

Changle

85.2

Minqing

3 h

240.3

Putian

Linqiao

164

Minhou

Xinan

267.5

Changle

127.4

Minqing

6 h

400.9

Putian

Linqiao

258

Gutian

XiaoJia

280.7

Changle

154.8

Minqing

12 h

470.3

Putian

Linqiao

339.7

Jiaocheng Kengtou

303.8

Changle

178.4

Minqing

24 h

501.3

Putian

Linqiao

529.7

Jiaocheng Kengtou

305.7

Changle

186.5

Minqing