23

Kelajak × [Kelajak × (ssp. nanking (with white fiber) × G. nelsonii)] (Family 1)

100.0

0.0

25.0

75.0

25.0

75.0

24

Kelajak × [Kelajak × (ssp. nanking (with white fiber) × G. nelsonii)] (Family 2)

100.0

0.0

33.3

66.7

95.0

5.0

25

Kelajak × [Kelajak × (ssp. nanking (with white fiber) × G. nelsonii)] (Family 3)

100.0

0.0

96.0

4.0

95.0

5.0

26

Kelajak × [Kelajak × (ssp. nanking (with white fiber) × G. nelsonii)] (Family 4)

100.0

0.0

50.0

50.0

95.0

5.0

27

[Kelajak × (ssp. nanking (with white fiber) × G. nelsonii)] × Kelajak (Family 1)

100.0

0.0

50.0

50.0

25.0

75.0

28

[Kelajak × (ssp. nanking (with white fiber) × G. nelsonii)] × Kelajak (Family 2)

100.0

0.0

25.0

75.0

25.0

75.0

29

[Kelajak × (ssp. nanking (with white fiber) × G. nelsonii)] × Kelajak (Family 3)

100.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

30

[Kelajak × (ssp. nanking (with white fiber) × G. nelsonii)] × Kelajak (Family 4)

100.0

0.0

95.0

5.0

0.0

100.0

F4 hybrids

31

Namangan 77 × (ssp. obtusifolium var. indicum × G. australe) (Family 1)

100.0

0.0

70.0

30.0

70.0

30.0

32

Namangan 77 × (ssp. obtusifolium var. indicum × G. australe) (Family 2)

100.0

0.0

95.0

5.0

80.0

20.0

33

Namangan 77 × (ssp. obtusifolium var. indicum × G. australe) (Family 3)

100.0

0.0

95.0

5.0

90.0

10.0

34

Namangan 77 × (ssp. obtusifolium var. indicum × G. australe) (Family 4)

100.0

0.0

70.0

30.0

70.0

30.0

35

Kelajak × (ssp. nanking (with white fiber) × G. nelsonii) (Family 1)

100.0

0.0

50.0

50.0

60.0

40.0

36

Kelajak × (ssp. nanking (with white fiber) × G. nelsonii) (Family 2)

100.0

0.0

90.0

10.0

90.0

10.0

37

Kelajak × (ssp. nanking (with white fiber) × G. nelsonii) (Family 3)

100.0

0.0

95.0

5.0

80.0

20.0

38

Kelajak × (ssp. nanking (with white fiber) × G. nelsonii) (Family 4)

100.0

0.0

96.0

4.0

96.0

4.0