n

%

Age (years) (n = 184)

≤25

113

61.4

26-40

65

35.3

41-55

6

3.3

Gender (n = 184)

Male

84

45.7

Female

100

54.3

Teaching experience for in-service teachers (years) (n = 54)

≤5

40

74.1

6-10

8

14.8

>10

6

11.1

Position for in-service teachers (n = 54)

Subject coordinator

8

14.8

Subject teacher

38

70.4

Subject assistant teacher

8

14.8