Beijing

Shanghai

Shenzhen

Guangzhou

China’s top 500 enterprises

98

43

32

12

Listed companies

235

206

191

206