36

N. bornmuelleri (aerial parts)

-

-

64

-

-

-

-

37

N. persica b) leaf

-

28.3

62.3

-

-

-

-

38

N. persica a) flower

-

33

58.5

-

-

-

-

39

N. racemosa (aerial parts)

24.4

25.6

33.6

-

-

-

-

40

N. persica d) root

-

7.6

27.1

-

-

-

-

41

N. sintenissii (aerial parts)

-

-

23.4

-

-

-

-

42

N. kotschyi (aerial parts)

-

-

-

92

-

-

-

43

N. grandiflora

-

2.4

-

41

-

-

-

44

N. argolica

26.5

12.9

14.5

29.4

-

-

-

45

N. crassifolia

16.3

7.7

9.6

-

27.2/-

-

-

46

N. crassifolia

-

-

5.9

-

-/81.1

-

-

47

N. betonicifolia (aerial parts)

-

-

-

-

-/42

-

-

48

N.nuda

-

-

-

-

-/18.10

-

-

49

N. cataria i)

-

-

-

-

-

>77/-

-

50

N. nepetella (leaves and flowers)

-

-

-

-

-

76.5/-

-

51

N. angustifaliathe

-

-

-

-

-

75.37/-

-

52

N. mahanensis (aerial parts)

-

-

-

-

-

37.6/-

-

53

N. cataria ii (aerial parts)

-

-

-

-

-

27.5/-

-

54

N. mussini

-

-

-

-

-

-/70

-

55

N. tuberosa subsp. tuberose (inflorescence)

-

-

-

-

-

-

69/-

56

N. elliptica (aerial parts)

-

-

-

-

-

-

-/83.4

57

N. cataria (leaves)

-

-

-

-

-

-

-/50.38