DOMAIN

CRITERIA

INDEX

QUESTIONS

RISK

KNOWLEDGE

Disease Knowledge Index (DKI)

Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, Q22

PERCEPTION

Disease Perception Index (DPI)

Q23, Q24, Q25, Q26, Q27, Q28, Q29

PRACTICES

Farm Practices Index (FPI)

Q35, Q36, Q37, Q38, Q39, Q40, Q41, Q53, Q54

GOVERNANCE

INVOLVEMENT

SHs Involvement Index (INV)

Q30, Q32, Q56

EFFECTIVENESS

Effectiveness Index (EFF)

Q33, Q34, Q59

RESPONSIBILITY

Responsibility Index (RES)

Q55, Q57, Q60, Q62