Water

100 ml/kg (60 - 110)

Sodium

6 meq/kg (5 - 13)

Potassium

5 meq/kg (4 - 6)