Station name

Hourly rain intensity (mm/h)

First 2 hours of cooling (˚C)

Bolo

44.6

11.9

Balasu

35.9

10.8

Baijie

35.8

10

Qinhe

35.4

9.1

Shimawa

35

8.1