Features

Dam Components

Dam Name

Parameter

Unit

Core

Crust

AghChay

Gm0

MPa

105

165

K

MPa

515

410

Narmashir

Gm0

MPa

110

130

K

MPa

510

390

Gilan-e Gharb

Gm0

MPa

90

170

K

MPa

585

490