Scenarios

Urban farmer

Social insertion farm worker

Adult gardener

Child gardener

Adult consumer

Child consumer

Risk characterization―Soil ingestion

HQsoil

0.61

0.33

0.62

0.63

-

-

EIRsoil

1.3 × 10−6

7.2 × 10−7

1.4 × 10−6

2.8 × 10−7

-

-

Risk characterization―Vegetable intake

HQveg leaf

0.21

0.07

0.17

0.37

0.33

0.69

HQveg root

0.08

0.02

0.05

0.14

0.13

0.35

HQveg fruit

0.08

0.02

0.003

0.10

0.12

0.44

HQvegpotatoe

0.04

0.01

0.02

0.04

0.05

0.11

HQveg tot

0.41

0.12

0.27

0.65

0.62

1.6

EIRveg leaf

3.5 × 10−7

1.1 × × 10−7

2.8 × 10−−7

1.2 × 10−7

5.3 × 10−7

2.2 × 10−7

EIRveg root

1.3 × 10−7

4.0 × 10−8

8.2 × 10−8

4.8 × 10−8

2.0 × 10−7

1.1 × 10−7

EIRveg fruit

2.4 × 10−8

7.3 × 10−9

7.9 × 10−9

6.0 × 10−9

3.7 × 10−8

2.7 × 10−8

EIRvegpotatoe

2.1 × 10−8

5.6 × 10−9

1.1 × 10−8

4.9 × 10−9

2.8 × 10−8

1.23 × 10−8

EIRleg tot

5.2 × 10−7

1.6 × 10−7

3.8 × 10−7

1.8 × 10−7

7.98 × 10−7

3.8 × 10−7

Risk characterization―Total of soil & vegetable ingestion

HQtot

1.02

0.45

0.90

1.29

0.62

1.6

EIRtot

1.9 × 10−6

8.8 × 10−7

1.8 × 10−6

4.6 × 10−7

8.0 × 10−7

3.8 × 10−7