Month

Max

Min

Average

Variance

Std. Deviation

January

1.4E−09

1.13E−09

1.232E−09

5.7639E−21

7.59206E−11

February

1.15E−09

9.53E−10

1.038E−09

3.0199E−21

5.4954E−11

March

1.14E−09

9.56E−10

1.029E−09

2.8126E−21

5.30343E−11

April

1.09E−09

9.71E−10

1.036E−09

1.62E−21

4.02497E−11

May

1.09E−09

9.96E−10

1.045E−09

1.2295E−21

3.50637E−11

June

1.07E−09

9.91E−10

1.033E−09

6.061E−22

2.46191E−11

July

1.06E−09

9.45E−10

1.029E−09

1.0362E−21

3.21905E−11

August

1.09E−09

1E−09

1.039E−09

7.5522E−22

2.74812E−11

September

1.06E−09

9.69E−10

1.015E−09

9.1952E−22

3.03237E−11

October

1.16E−09

9.89E−10

1.073E−09

2.1581E−21

4.64551E−11

November

1.29E−09

1.1E−09

1.183E−09

5.5081E−21

7.42168E−11

December

1.48E−09

1.18E−09

1.327E−09

7.8751E−21

8.8742E−11