Amazon

APPL

GOOGL

INTC

MSFT

DCA-KDE vs. KDE

98.18

98.78

99.65

99.91

99.57

DCA-SOM vs SOM

8.775

3.548

7.212

2.461

99.99

DCA-DBSCAN vs DBSCAN

−99.99

−99.99

−99.99

−99.99

−99.99

DCA-Spectral vs Spectral

−99.99

38.15

−5.557

28.44

−26.96

CBLOF (K-Means) vs DCA-CBLOF (K-Means)

92.94

90.80

93.76

0.287

8.039

CBLOF (BIRCH) vs DCA-CBLOF (BIRCH)

95.13

95.05

7.764

2.623

10.21