Amazon

APPL

GOOGL

INTC

MSFT

DCA-KDE vs. KDE

−93.66

−77.78

−87.50

−92.21

−96.80

DCA-SOM vs SOM

−7.69

−9.09

−16.67

−14.29

−5.560

DCA-DBSCAN vs DBSCAN

−85.17

−83.73

−85.11

−86.26

−84.58

DCA-Spectral vs Spectral

−3.610

−0.980

−55.66

−41.36

−2.01

CBLOF (K-Means) vs DCA-CBLOF (K-Means)

−7.143

12.19

0

10

16.67

CBLOF (BIRCH) vs DCA-CBLOF (BIRCH)

10

9.524

0

−6.25

11.11