Amazon

APPL

GOOGL

INTC

MSFT

DCA-KDE vs. KDE

8.799

2.784

29.48

17.73

8.213

DCA-SOM vs SOM

−0.0265

−0.0008

0.0367

0.0054

−1.697

DCA-DBSCAN vs DBSCAN

−23.05

−0.683

−3.896

−1.642

−3.912

DCA-Spectral vs Spectral

−99.99

−99.99

−99.99

−99.99

−99.99

CBLOF (K-Means) vs DCA-CBLOF (K-Means)

9.098

1.807

7.343

−0.004

0.0122

CBLOF (BIRCH) vs DCA-CBLOF (BIRCH)

5.410

3.195

−0.002

0.006

0.016