Ownership

Company barriers

Product barriers

Internal barriers (tot. av)

Industry export barriers

Export market barriers

Macro env’tal barriers

External barriers (tot. av.)

Average of barriers

Foreign

Mean

2.85

3.04

2.94

3.17

2.76

3.63

3.19

3.07

N

13

13

13

13

13

13

13

13

%

65.0%

65.0%

65.0%

65.0%

65.0%

65.0%

65.0%

65.0%

Local

Mean

3.92

3.47

3.69

4.00

2.83

3.27

3.37

3.53

N

5

5

5

5

5

5

5

5

%

25.0%

25.0%

25.0%

25.0%

25.0%

25.0%

25.0%

25.0%

Joint venture

Mean

1.85

2.78

2.31

3.08

2.43

3.17

2.89

2.60

N

2

2

2

2

2

2

2

2

%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

Total

Mean

3.01

3.12

3.07

3.37

2.74

3.49

3.20

3.13

N

20

20

20

20

20

20

20

20

%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%