Satellite class

Mass (kg)

Mini

100 - 180

Micro

10 - 100

Nano

1 - 10

Pico

0.01 - 1

Femto

0.001 - 0.01