Satellite class

Mass (kg)

Large

>1000

Medium

500 - 1000

Mini

100 - 500

Micro

10 - 100

Nano

1 - 10

Pico

0.1 - 1

Femto

<0.1